Starterslening nog eens onder de loep

Fracties en college voerden tijdens de recente raadsvergadering een goede, feitelijke en inhoudelijke discussie over onder meer betaalbare starterswoningen.

Starterslening

Fracties gaven aan nog niet erg gelukkig te zijn met de door het college geboden bedragen en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening. Een starterslening is een lening van de gemeente die jonge mensen kunnen inzetten bij de koop van hun eerste woning.

Kritisch

De raadsleden stelden kritische vragen over de maximale hoogte van 30.000 euro, over de economische gebondenheid en over de regie bij het bouwen van betaalbare starterswoningen. Hierbij werden Ouddorp en Achthuizen als voorbeelden genoemd.

Goed kijken

De discussie en vragen waren reden genoeg voor de raad om nog geen besluit te nemen, en het college nog eens goed te laten kijken of er geen betere voorwaarden zijn om de starter bij
de aankoop van een woning op Goeree-Overflakkee tegemoet te komen.