Steiger voor fietspontje

FietspontjeIn de media verscheen een bericht over een steiger die noodzakelijk is om het fietspontje te laten aanmeren in de haven van Ooltgensplaat. Volgens het artikel zou de gemeente niet voldoende medewerking verlenen om een steiger te realiseren. Reden voor VKGO hierover een vraag te stellen. Niet alleen over de steiger, maar zeker ook over de mededeling van wethouder Van der Vlugt die als reactie in het artikel aangaf zeker actief te zijn voor het hele eiland. Van der Vlugt reageerde in het artikel dat er ook al gewerkt wordt aan het strandje in Ooltgensplaat. VKGO vindt de reactie van Van der Vlugt absoluut onder de maat. Als er al tevredenheid bij het college is over het opknappen van een strandje in het oostelijk gedeelte van de gemeente, dan is naar de mening van VKGO de aandacht voor dit gedeelte van onze gemeente een hele grote zorg.

In de beantwoording op de vraag van VKGO kwam een uitgebreid antwoord van wethouder Van der Vlugt. Er kwam een opsomming wat er allemaal al is gedaan voor het oostelijk deel. Hiervan moet de raad en de inwoners van Ooltgensplaat eo. echt onder de indruk zijn. De initiatiefnemer van het bericht in de media kreeg de mantel uitgeveegd: waarom neemt men geen contact op met de gemeente? Waarom moet dit direct in de media worden gebracht?