Steun in de rug

De fractie van Vitale Kernen bedankt iedereen die ons helpt en steunt in de uitvoering van het raadswerk. Zeker dank aan de vele mensen die ons aanspreken na het indienen van de motie van treurnis voor wethouder Trouwborst. De fractie van Vitale Kernen ervaart de reacties als een steun in de rug.