Steun voor motie Vitale Kernen over windpark Battenoert

battenoertWeer stonden de windmolens in de belangstelling van de gemeenteraad van afgelopen donderdag 24 november. Maar liefst bij twee agendapunten. Bij het eerste agendapunt ging het over beschikbaar stellen van krediet voor de grondtransacties in De Noordrand. De Noordrand waar de gemeente een ontwikkeling wil van nieuwe natuur, recreatie, nieuwe vormen van wonen voor de rijkste van onze samenleving én… windmolens.

Vitale Kernen heeft vanaf het begin aangegeven niet achter deze ambitie te staan. Onze gemeente moet 225 MW aan windenergie opwekken. Dit kan uitstekende in de ruime polder van 900ha in De Noordrand, niemand die daar last van heeft en de agrariërs in de Noordrand willen deze windmolens graag. Vitale Kernen heeft dan ook nu weer geen steun gegeven aan het beschikbaar stellen van een krediet. Eerst windmolens en dan kijken wat er nog meer mogelijk is in De Noordrand. Nu ondervinden onze inwoners hinder of gaan binnenkort hinder ondervinden van windmolens.

In Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge leeft dit op dit moment enorm. Deze overlast is als een agendapunt binnen de gemeenteraad door Vitale Kernen op de agenda gezet. Een motie is gezamenlijk met de fractie van de SGP ingediend, om de overlast voor de inwoners te beperken. Bijzonder is dat de motie in concept door Vitale Kernen naar alle fracties is gestuurd op 15 november waarop alleen de fractie van de SGP reageerde. Met wat tekstuele aanpassingen is deze motie gezamenlijk door Vitale Kernen en de fractie van de SGP ingediend. Tijdens de behandeling van de motie in de gemeenteraad sloten alsnog de andere partijen zich aan en ondersteunen de motie.

Het verzoek is aan het college om; met de ontwikkelaar van windpark Battenoert in contact te treden en te trachten invulling te geven aan de wensen van de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge en de gemeenteraad en de betrokken inwoners over de voortgang hiervan te informeren.

 > De motie windmolenpark Battenoert