Subsidie niet helder

MooiDe uitwerking van het beleidsplan MOOI (Maatschappelijke Ondersteuning, Ontwikkeling en Innovatie) wordt steeds moeilijker te volgen. De doelen en uitwerking van dit plan zijn volgens de wethouder helder.

Bij diverse agendapunten bleek het MOOI-beleid steeds ‘viezer’ te worden. De ene club na de andere krijgt nu extra gelden. VKGO is daar niet op tegen, maar waar zijn de kaders? Als men geld krijgt moet dit wel volgens heldere spelregels verlopen, ook al zijn wij het niet eens met deze spelregels.

De wethouder gaf aan niet aanwezig te kunnen zijn bij het jubileum van het Filmhuis in Middelharnis. Het Filmhuis krijgt wel wat gelden? Een goedmakertje voor de afwezigheid van de wethouder?

Deze kaderstelling snappen we niet.