Succesvolle motie VKGO

RedRubenspleinHet besluit dat de skatevoorzieningen op het Rubensplein moet verdwijnen was door het college al genomen. Dit tot groot ongenoegen van de jeugd, maar ook Vitale Kernen Goeree-Overflakkee kon zich in dit besluit niet vinden. Vitaliteit kenmerkt zich ook door een zekere vorm van levendigheid. En dat is er op het Rubensplein in Middelharnis. Eindelijk een voorziening waar goed gebruik van gemaakt wordt, voorziet in een behoefte en dan ineens besluiten om het te verwijderen. Dat wil er niet zo in. En nu bleek de jeugd ineens wel politiek geïnteresseerd! De tribune gevuld met jeugdige gasten en een jonge inspreker die een goed betoog hield. Daaroverheen een motie van Johan de Vos vanuit de lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee en de discussie kon aanvangen.

De motie riep op tot heroverweging van het besluit gezien het gebruik en het feit dat er op oneigenlijke wetgeving tot dit besluit zou zijn gekomen. Ook de overige partijen gingen mee in deze zienswijze temeer daar er ook nog geen alternatief voor handen is. En dit was volgens de politiek toch wel een voorwaarde.

VKGO deed nog een duit in het zakje door te stellen dat levendigheid inderdaad niet moet doorslaan in overlast, maar dat daar best eerst met alle betrokkenen in alle redelijkheid over gesproken zou kunnen worden.

De wethouder voelde wel aan dat er te weinig politiek draagvlak was voor het eerder genomen besluit en gaf aan de heroverweging wel te willen maken. Dat was voldoende om de motie aan te houden om zo de wethouder de kans te geven met een alternatief plan te komen.

Opluchting bij de jeugd, die zich in dit geval niet het kaas van het brood heeft laten eten. Vitale Kernen ondersteunt dit graag want die paar voorzieningen die we per kern nog hebben daar moeten we ook zuinig op zijn.

Vragenuurtje
Tijdens het vragenuurtje liet Vitale Kernen blijken ook tijdens de vakantie de ontwikkelingen van ons eiland op de voet te volgen. Raadslid Willy Heintjes stelde vragen over:

• De veiligheidsmonitor die momenteel wordt gehouden.
• Hobbels in de Anne Franklaan te Middelharnis.
• Een ingekomen stuk over illegale bewoning op ‘t Fort in Ooltgensplaat.
• Het verhuizen van het bedrijf Kenbri Fire Fighting vanuit Stellendam.
• De stellingname van het college in een krantenartikel dat ze tegen windmolens op zee is.
De vragen werden door het college in meer of mindere mate beantwoord

Verder was de agenda gevuld met interessante onderwerpen als:
• Sportbeleid.
• Startnotitie passend onderwijs.
• Kadernota jeugd.

De startnoties waren inhoudelijk op orde volgens VKGO, het geeft wel aan dat we een nieuwe gemeente zijn, waar best nog veel op ons afkomt. Maar daar zijn we als lokale politieke partij niet bang voor. En …..wij blijven u oproepen om actief mee te denken en te doen en ons te informeren als u zaken ziet, weet of voelt die volgens u aandacht behoeven om Goeree Overflakkee vitaal te houden.