Tégen zondagsrust maar vóór een rustige zondag

In de nieuwe verordening Winkeltijden van de gemeente Goeree-Overflakkee krijgt de middenstand de mogelijkheid om ook op de zondagen open te gaan. Op de kop van het eiland zijn de winkels al open op zondag, indien deze zich bevinden op een locatie met recreatiebestemming.

Tweede Kerstdag

In overleg met de winkeliersverenigingen blijkt er geen directe behoefte om winkels binnen de dorpskernen op zondag te openen. Wel wordt de middenstanders nu de mogelijkheid geboden om op feestdagen de winkel te openen, zoals op Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, tweede paasdag en Tweede Kerstdag. Dit geldt ook voor braderieën zoals dit al gebruikelijk is in Achthuizen op tweede pinksterdag. Deze mogelijkheid is er nu binnen iedere dorpskern op het eiland. Een ijsje en patatje is zodoende ook op zondag te koop binnen de dorpskernen. De mobiele ijs- en patatkramen kunnen buiten de dorpen iedere dag van de week hun producten aan de man brengen. Ennnn de vorig jaar veel besproken oliebollenkraam mag dit jaar ook open op zondag, wanneer oudejaarsdag op een zondag valt.

Naast de verordening wordt er ook een ruimere interpretatie gegeven aan de nota zondagsrust door evenementen op zondag eerder te kunnen laten beginnen dan 13.00 uur.

Unaniem

Zou Vitale Kernen meer ruimte willen voor activiteiten op de zondag? Ja, maar de verhoudingen binnen onze gemeente liggen zoals ze liggen. De unaniem door de gemeenteraad vastgestelde verordening past binnen het uitgangspunt van Vitale Kernen: tégen zondagsrust maar vóór een rustige zondag.