Tegenstem ontwikkeling Noordrand

WinmolenOverlastVitale Kernen heeft tegen het voorstel gestemd waarmee het college verder kan werken aan de ontwikkeling in het gebied De Noordrand. Meerdere keren heeft Vitale Kernen op deze website hun mening gegeven over deze integrale ontwikkeling. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij onze tegenstem hebben onderbouwd met deze stemverklaring;
“Voorzitter, zoals bekend zijn wij tegen de integrale ontwikkeling: windmolens, woningen, recreatie en toerisme gaan niet samen. Daarbij, er moet gepolderd worden, het college neemt geen grondpositie, met als resultaat dat niet het optimale geldelijk gewin voor onze inwoners uit dit gebied wordt gehaald.”