Teleurstellend antwoord wethouder

N57WebEen uitgebreid schriftelijk antwoord ontving de raad van het college over de verkeerssituatie bij Goedereede. Vragen vanuit de raad over de doorstroming is uitgebreid beantwoord. Maar het antwoord over de vraag: had het college samen met de Provincie niet kunnen aankondigen dat de snelheid bij het kruispunt terug wordt gebracht en daardoor onnodig veel bekeuringen zijn uitgedeeld, werd niet beantwoord in de brief. Honderden euro’s hebben mensen moeten betalen omdat er opeens werd gecontroleerd op de snelheid die onaangekondigd is verlaagd van 70 naar 50 km. Wethouder Trouwborst antwoordde op de vraag of er geen bord had kunnen worden neergezet met LET OP, MAX. SNELHEID IS AANEPAST: ,,Besluit is al in 2005 genomen en dit is al lang geleden.” Conclusie van VKGO: wethouder Trouwborst is ver verwijderd van mensen die hun centjes hard nodig hebben om maandelijks rond te komen.

Huishoudelijke Hulp gaat niet goed
De WMO adviesraad heeft het advies aan de gemeente gegeven om per direct het contract met de organisatie T Zorg te beëindigen. Dit na vele klachten die de WMO adviesraad heeft ontvangen over de huishoudelijke hulp. Voor alle duidelijkheid; de problemen liggen niet bij de mensen die de werkzaamheden bij de cliënten uitvoeren. Het probleem zit in het hoger kader, het kader wat bepaalt hoeveel hulp iemand krijgt. VKGO heeft hiervoor afgelopen raadsvergadering aandacht gevraagd. Niet alleen T Zorg, maar ook CuraMare heeft drastische maatregelen genomen. Iedereen terug naar het minimum aantal uren en afwachten wie er gaat piepen, zo lijkt het nu te gaan bij de organisaties die huishoudelijke hulp aanbieden. VKGO heeft aan het college gevraagd of de aanbesteding van huishoudelijke diensten niet te goedkoop is aanbesteed? Klopt het uiteindelijk uurtarief wel met de eigen berekeningen? Blijft er niet teveel geld hangen binnen de organisaties zodat er te weinig overblijft voor “de werkvloer”?

VKGO stemt in met APV
Afgelopen donderdagavond stond de APV op de agenda van de gemeenteraad Goeree Overflakkee in de besluitvormende fase. VK heeft in het  debat over deze APV aangegeven dat het artikel 273 A dat gaat over het afschieten van carbid op 31 december en 01 januari onvoldoende is om te handhaven en mensen en dieren te beschermen tegen de harde knallen en mogelijke ongevallen.VK was de enige die er zo over dacht en de overige raadsleden vonden dit artikel voldoende dekking geven. VK heeft dan ook de volgende stemverklaring afgelegd” 
Vk stemt in met de voor ons liggende APV. Met uitzondering van artikel 273a van de APV Carbid zal het experimenteren met springstoffen stimuleren en daarom meer persoonlijke ernstige ongevallen  veroorzaken. Carbid schieten mag naar de mening van VKGO niet hetzelfde worden aangemerkt als regulier vuurwerk.