Teleurstelling over magere windcompensatie

windmolen 1Vitale Kernen is teleurgesteld over de magere compensatie, die de kernen Oude- en Nieuwe-Tonge ontvangen vanwege de overlast van het nabij gelegen windmolenpark De Krammer. Volgens Vitale Kernen had de slechts 5.500 euro, die beide kernen nu ontvangen, vele malen hoger gekund. Het compensatiebedrag is afkomstig uit de opbrengst van zonnepanelen.

Gemeentelijke gebouwen

Toen Vitale Kernen de compensatieregeling inbracht bij het schrijven van het coalitieakkoord, vorig jaar, ging zij ervan uit dat er veel meer zonnepanelen geplaatst gingen worden dan het college nu van plan is. Volgens het college zijn de daken van gemeentelijke gebouwen ongeschikt voor zonnepanelen. Vitale Kernen vraagt zich echter af waarom dan niet ook naar andere locaties wordt uitgekeken. ,,Er is volop ruimte te bedenken,” zo stelt zij. Ruimte die te vinden is langs de randen van een dorp, de dijken rondom onze polders, de Buitendijk langs Het Volkerak, op de voormalige stortplaats in Zuidzijde. Indien op dergelijke locaties zonnepanelen worden geplaatst, brengt dit veel meer geld op dan de nu aangeboden compensatie.

Dorpsraden

Het college geeft aan dat er uitvoerig is overlegd met de beide dorpsraden en dat zij zich kunnen vinden in de compensatie. Een compensatie die naar de mening van Vitale Kernen valt onder de normale bedrijfsvoering van een gemeente en geen onderscheidende compensatie is voor beide kernen. Een gemiste kans vindt Vitale Kernen.

Complimenten

Tijdens de behandeling van het voorstel ontving Vitale Kernen complimenten van de fractie van de VVD omdat Vitale Kernen dit onderwerp destijds ingebracht heeft bij het coalitieakkoord.