Toch nog wel..

Juli jongstleden diende Vitale Kernen, gezamenlijk met GJZ, PvdA en CU, een motie in om voetbalvereniging DBGC alvast te laten beginnen met de zeer noodzakelijke renovatie van hun was- en kleedruimten. De motie krijgt nu toch een positieve uitwerking.

Kwaliteitsslag

In 2020 komt er een bedrag vrij voor de komende jaren waarmee voetballend Goeree-Overflakkee een kwaliteitsslag voor hun accommodaties kan maken. Toentertijd kregen de genoemde partijen geen meerderheid in de gemeenteraad. Echter portefeuillehouder wethouder Bruggeman heeft samen met het college besloten om de noodzakelijke verbeteringen niet te vertragen, door alvast 42.000 euro beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van tijdelijke kleedkamers.

Dit is geheel in lijn met de intentie van de motie van Vitale Kernen, GJZ, PvdA en CU.