Toch weer stoken bij benzinestation

image128VKGO vindt het onbegrijpelijk dat er wederom een vergunning is verleend voor het stoken tijdens de viering van oud en nieuw 2014/2015 op het Weespad in Ooltgensplaat. Direct in de omgeving van een benzinestation. Terwijl er een evenemententerrein is aangelegd aan de Dorpsweg. Het college beroept zich al diverse jaren op een advies van de VRR. VKGO vindt het stoken in de nabijheid van een benzinestation onveilig en onverantwoord.

Een aantal vragen werden door de tijdelijke burgemeester Lokker beantwoord.

Hij heeft toegezegd dat hij tijdens de nacht van oud en nieuw persoonlijk gaat kijken bij de stookplaatsen op ons eiland.

Tevens dat er een evaluatie komt in januari 2015 waar alle punten kritisch worden bekeken.

VKGO hoopt dat er geen calamiteiten gebeuren en dat erin 2015 wordt gekeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. 

Het is absoluut niet de bedoeling van VKGO om de bewoners van Ooltgensplaat hun vreugde vuur te ontnemen. Maar vraagt het college om te overwegen toch eens dit te doen op een locatie waarbij het veiligheidsrisico aanzienlijk wordt verlaagd.

Uitbreiding Geurcontour Tonisseweg te Oude-Tonge
Er werd de raad al geruime tijd gevraagd de geurcontour geldend voor de varkenshouderij van de familie Splinter te verruimen om de bouw van een Green Point mogelijk te maken.

In de vergadering van 4 december 2014 heeft VKGO de besluitvorming tegengehouden en doorgeschoven naar de vergadering van 18 december j.l.

Het was de bedoeling om tijdens deze 3 weken te overleggen met de fractie van VKGO en de beide ondernemers Splinter en Estate de tijd te geven om mogelijk tot een koop/verkoop te komen.

De actie van uitstel werd door een aantal raadleden als ondemocratisch, misbruik bevoegdheden betiteld.

Tijdens de 3 weken heeft raadslid van Alphen van de partij Eiland van Vrede en ons raadslid de Vos getracht beide partijen te laten bewegen om tot een overeenkomst te komen.

Vlak voor de raadsvergadering van 18 december jl.werd VKGO medegedeeld dat er een koopovereenkomst was tussen de beide partijen.

De voordelen hiervan zijn dat de varkenshouderij binnen een termijn van 2 jaar gaat verdwijnen en dat het Green Point groenlicht heeft om een brandstoffenstation/waterstof en een restaurant te kunnen vestigen.

Het industrieterrein te Oude Tonge geen last meer heeft van de geldende geurcontour.

Een mooi resultaat waar wij als oppositie partij zeer blij mee zijn.