Tot hier en niet verder

OuddorpDuinVitale Kernen heeft tegen de aanpassing gestemd van bestemmingsplan Ouddorp Duin.
Een aanpassing die het unieke gebied van onze kop: zee, strand, schurvelingen en open polders, verder volbouwt met appartementen. Kwaliteiten waarvoor nu al de recreant onze kant opkomt. Maar ook de mogelijkheid biedt om winkels en horeca mogelijk te maken die ten nadelen zal zijn van de ondernemers in het centrum van Ouddorp.

Voor Vitale Kernen onbegrijpelijk dat, in tegenstelling van de detailhandelsvisie, detailhandel en horeca wordt toegestaan. In de detailhandelsvisie is opgenomen dat bv een winkel in Ooltgensplaat niet mag uitbreiden omdat dit de centrum functie 20 kilometer verderop negatief beïnvloed. Het college meet met verschillende maten. Natuurlijk begrijpt Vitale Kernen dat er voor een recreant een vers broodje, een krantje en nog wat eerste behoefte ter plekke beschikbaar is. Vandaar dat Vitale Kernen wel de mogelijkheid wil bieden om een supermarktje van max 500 meter toe te staan. Maar voor overige detailhandel zal de recreant aangewezen zijn op de kern binnen Ouddorp. Ook bij een slechtweervoorziening kan wat Vitale Kernen betreft zgn. ondersteunende horeca mogelijk zijn. Maar geen op zich-zelf-staande horeca, want dit zal ten koste gaan van de horeca in het dorp van Ouddorp.

Ondanks dat er door de Ouddorpse gemeenschap 1600 handtekeningen zijn overhandigd aan de gemeenteraad om de genoemde ontwikkeling te stoppen is een meerderheid van de raad akkoord met de aanpassing van het bestemmingsplan om genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken. De meeste raadsfracties gebruiken het excuus dat het vastgesteld beleid is van de voormalige gemeente Goedereede en geven aan dat genoeg is genoeg. Maar het is wel degelijk nu de verantwoordelijkheid van deze gemeenteraad. Vitale Kernen trekt wel een streep en wijzen de aanpassing van het bestemmingsplan af omdat er niet meer verder moet worden gebouwd in dit mooie unieke gebied, een gebied waar de recreant graag naar toe komt omdat het nergens anders meer aan de Nederlandse kust is te vinden.