Tussenstand beleidsplan MOOI

Het college heeft een rapport opgesteld over beleidsplan Mooi. Een plan wat een bezuiniging is op de subsidies van verenigingen en stichtingen. De subsidies bij verenigingen is terug gebracht naar nul. Maar Mooi is ook bedoeld voor nieuw beleid. Het nieuwe beleid is voornamelijk dat er andere subsidies mogelijk zijn. Een dorpsraad speelt hierbij een belangrijke rol. Ging voorheen de subsidie direct naar de vereniging of stichting, nu dus naar de dorpsraad maar met veel minder geld.

Het rapport is in de gemeenteraad besproken. Vitale Kernen is op een aantal onderdelen van beleidsplan Mooi heel kritisch, zoals van ons mag worden verwacht. Zo is voor veel dorpsraden lastig om de dorpsraad te bemensen. Een dorpsraad zou een afspiegeling moeten zijn van de inwoners van het dorp, zeker omdat ze een belangrijke rol hebben bij de verdeling en aanvragen van subsidies voor verenigingen en stichtingen. Het college heeft onder de dorpsraden een enquête gehouden over Mooi. Vitale Kernen zou ook graag de resultaten kennen van deze enquête maar krijgt deze niet van wethouder De Jong. Ook wil Vitale Keren dat eer een enquête wordt gehouden bij verenigingen en stichtingen. Maar dit gaan we niet doen zegt de wethouder.

Binnen het beleidsplan zou iedere vereniging en stichting dezelfde kosten kwijt zijn aan hun huren van velden en accommodaties dor harmonisatie. Deze harmonisatie is nog in het geheel niet geregeld. Bv de jeugdleden van fanfare Orkest Vooruit betalen €16,50 per maand en de jeugdleden van muziekvereniging De Hoop betalen €7,50 per maand. Dit verschil komt door de huren die de verenigingen moeten betalen voor de huur van hun oefenruimten
Deze verschillen is er niet alleen bij de muziekverenigingen maar ook bij sportverenigingen zijn er ook terug bij andere verenigingen.

Vele ambtenaren zijn bezig met het begeleiden van de dorpsraden bij de subsidieverstrekkingen. Dit kost veel geld. Vitale Kernen is de mening toegedaan dat dit geld beter kan worden besteed aan direct aan de kern en buurtgerichte activiteiten. Vitale kernen vindt dat het beleidsplan MOOI nog veel vraagtekens heeft, vandaar dat het beleidsplan Mooi het zeker nog niet mooier maakt.