Twijfel aan toewijzingssysteem huurwoningen

Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht om senioren zolang als mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. De praktijk is echter weerbarstig. In Achthuizen, bijvoorbeeld, worden vijf nieuwe huurwoningen voor senioren gebouwd, waarvoor een 89-jarige geboren en getogen Achthuizense zich heeft aangemeld. Echter zij komt op basis van de zogenaamde toewijzingscriteria niet in aanmerking  voor één van de woningen.

Buiten de kern

Wel is één woning toegewezen aan huurders buiten de kern Achthuizen. Ongetwijfeld zal het huidige toewijzingssysteem door de woningbouwcoöperatie goed zijn toegepast, maar of het systeem volledig voorziet in het uitgangspunt van de rijksoverheid – en binnen de prestatieafspraak tussen gemeenten en woningbouwcoöperatie valt – trekt Vitale Kernen in twijfel.

Motie

Vandaar dat Vitale Kernen een motie voorbereidde om de huidige toewijzingscriteria aan te passen. De PvdA stelde in dezelfde context een mondelinge vraag aan het college. Het college zegde toe om de toewijzingscriteria te bespreken met de woningbouwcoöperatie. Reden voor Vitale Kernen om de voorbereide motie niet in te dienen.

In de loop van de tijd schenkt Vitale Kernen wederom aandacht aan de toewijzingscritera zodat de theoretische uitgangspunten overeenkomen met de dagelijkse praktijk.