Uitdiepen havenkanaal is start van vernieuwing

13-04-10-bagger1Woensdagmiddag 10 april 2013 heeft wethouder Arend-Jan van der Vlugt het officiële startsein gegeven voor het uitdiepen van het havenkanaal in Middelharnis. De gemeenteraad van de oude gemeente Middelharnis heeft in november 2012 hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van 1,5 miljoen euro. Door het uitdiepen van het 2,2 kilometer lange kanaal wordt de toegankelijkheid van de jachthaven verbeterd voor de 30.000 watersporters die jaarlijks de haven aandoen. Het havenkanaal wordt over de gehele lengte, dus tot en met de haven, uitgediept tot 2.60 meter zodat ook de grotere vaartuigen kunnen afmeren in het centrum. Hoofdaannemer is firma De Vries & van der Wiel uit Schagen. Een leuk detail van het project is dat de onderaannemer voor het vernieuwen van de afmeervoorzieningen de firma Ooms uit Middelharnis is.

UAVgc constructie
De aanbesteding voor het uitdiepen en vernieuwen van het havenkanaal is gebeurd via de UAVgc constructie. Deze constructie biedt opdrachtgevers meer ruimte aan opdrachtnemers bij de realisatie van het project. Feitelijk komt het er op neer dat de gemeente hoofdlijnen heeft gegeven voor het project en dat de aannemer vrij is hoe hij het gaat invullen. De gemeente houdt daarbij geen toezicht maar laat een onafhankelijke instantie controleren of het werk goed gedaan is.

Haven belangrijk voor middenstand
De gemeentelijke jachthaven van Middelharnis is een belangrijke recreatieve haven en geeft een impuls aan de recreatie en het toerisme op Goeree-Overflakkee. Ook levert de jachthaven een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de middenstand en de watersport gerelateerde ondernemingen gevestigd langs het havenkanaal.

Nieuwbouw rondom haven
De gemeente ziet kansen voor een uitbreiding van de haven om zo de economie te versterken. Het gebied aan de Westhavendijk zal benut worden voor een uitbreiding van de bestaande haven. Daarnaast zullen ook woningen verrijzen rondom het kanaal. De gemeente heeft de ambitie om met Middelharnis het beste watersportcentrum in de Zuid-Hollandse Delta te zijn.

(bron: www.flakkeenieuws.nl)