Uiteindelijk toch

inbraakpreventieTot twee keer toe diende Vitale kernen een motie in om de inbraakpreventie bij woninginbraken te verbeteren. Wij kregen daarvoor de handen niet op elkaar. De fracties van SGP, CU, CDA en VVD vonden onze inspanningen best sympathiek maar steunden deze niet. De burgemeester gaf aan er wel verder mee te willen gaan. Vandaar dat wij blij zijn dat het college alsnog initiatieven neemt om de inbraken in woningen onder de aandacht te brengen. Complimenten in deze aan het college!