Van MOOI naar Mooier

ISport-Ballenn de vorige raadsperiode is voor verenigingen een nieuw subsidiebeleid geïntroduceerd met de naam MOOI. De raad heeft nu besloten de regeling te verruimen door de regeltjes voor een kernsubsidie of een projectsubsidie aan te passen.

Afgeweken

Zo wordt het toch mogelijk om een structurele projectsubsidie te verkrijgen en vervallen er regeltjes waardoor er geen kernsubsidie mogelijk is. En niet onbelangrijk; er kan worden afgeweken van de bestaande regeltjes zodat er subsidie kan worden verstrekt zonder dat bestaande regelgeving dit in de weg staat.

Vitale Kernen was in het verleden geen voorstander van de nieuwe subsidieverordening MOOI. Vooral de rol hierin van een niet democratisch gekozen dorpsraad, is en blijft voor Vitale Kernen discutabel. Wel is Vitale Kernen het eens met het uitgangspunt dat, er door een ontvanger van subsidiegelden er een daadwerkelijke tegenprestatie moet worden geleverd. Een subsidie moet geen automatisme zijn om de begroting sluitend te krijgen. Een vangnet voor financiële problemen binnen een vereniging moet er altijd zijn.