Veel aandacht voor onderwijs in de dorpen

Afgelopen raadsvergadering was er veel aandacht voor het basisonderwijs op ons eiland. Belangrijk hierbij is dat er het strerven is om voor iedere dorpskern goed onderwijs te behoudenin. Dat dit in de kleine dorpen een grote inspanning vraagt van ouders en bestuurders van schoolorganisaties is nadrukkelijk aan de orde.

Op Goeree-Overflakkee bestaat een duidelijk onderscheid in openbaar en christelijk onderwijs en zijn ze ook in op zichzelf staande gebouwen gehuisvest. Vitale Kernen is van mening dat het voor de dorpen goed is, wanneer de scholen worden samengevoegd. En dan wel met de mogelijkheid om aandacht te schenken aan identiteit. In onze directe omgeving zijn hiervan tal van voorbeelden.

Bouwtechnische staat

Dat deze aandacht voor het onderwijs er nu is heeft veel te maken met de bouwtechnische staat van een groot aantal schoolgebouwen. De komende jaren moet er voor miljoenen worden geïnvesteerd in schoolgebouwen. Schoolgebouwen die ook gebruikt kunnen worden voor andere activiteiten binnen een dorpskern. Samenwerking en saamhorigheid is dan ook van essentieel belang.

Maar niet alleen is het besluit genomen om geld beschikbaar te stellen voor de stenen van de scholen, maar ook voor het verder uitrollen van twee projecten om taalachterstand aan te pakken. Het ene project, de Bibliotheek op School, start in eerste instantie op 3 basisscholen op ons eiland en heeft tot doel het lezen bij kinderen te stimuleren en op die manier taalachterstand te voorkomen. In de loop van de tijd wordt dit project uitgebreid naar iedere basisschool.

Digitaalhuis

Het andere project is het Digitaalhuis en is bedoeld voor (jong) volwassenen en ouderen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen en daardoor vaak ook weinig digitale vaardigheden hebben.

De hoop is dat deze projecten de taalachterstand bij kinderen en de laaggeletterdheid onder de bevolking zal doen verminderen en dat is een hele goede zaak. Daarom worden deze projecten door Vitale Kernen dan ook van harte ondersteund.