Veel verkeersovertredingen rondom Shared Space

SharedSpaceVitale Kernen vindt dat er een einde moet komen aan de onveilige verkeerssituatie rondom de Shared Space ruimte in Middelharnis. Mensen vinden het blijkbaar lastig om het onderscheid te zien tussen het gebruik van een Shared Space gebied en de directe omgeving daarvan. Dit gezien de vele verkeersovertredingen die gemaakt worden op bijvoorbeeld de rotondes in de directe omgeving van de Shared Space.

Maatregelen

Het uitgangspunt van een Shared Space is dat alle verkeersdeelnemers gelijk zijn aan elkaar. Tijdens de recente raadsvergadering werd er aandacht gevraagd voor het Shared Space en de directe omgeving.  Het college gaf aan bekend te zijn met het probleem. Zij werkt inmiddels, vooral in samenwerking met De Bosseschool, aan een uitvoeringsprogramma om het gedrag en het gebruik te beïnvloeden. Daarbij kan worden gedacht aan het aanbrengen van fysieke maatregelen wanneer dit nodig blijkt te zijn.