Veiligheid Waterstof

Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 heeft Vitale Kernen zich al kritisch geuit over de waterstof-proeftuin Goeree-Overflakkee. Op 8 december heeft het college een overeenkomst ondertekend met partijen die onderzoek naar waterstof doen en partijen die willen deelnemen aan het project.

Collega-eiland Ameland heeft ook proeven genomen met waterstof die volgens de gemeente Ameland veelbelovend zijn. Deze proeven zijn gezamenlijk met de NAM (Shell/Esso), Gasterra, Liander, Philips, TNO en Eneco uitgevoerd. Bedrijven die weten wat waterstof is en wat het doet.

Brandbaarheid

Waterstof is een bijzonder product dat nu voornamelijk gebruikt wordt binnen de petrochemische industrie. Berichtgeving over waterstof wijzen veelal over de hoge brandbaarheid en hoge druk. Heel iets anders dan waar de bedrijven waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee nu een overeenkomst heeft afgesloten.

Vandaar dat Vitale Kernen de vraag heeft gesteld waarom er geen partijen bij het waterstofconvenant worden betrokken die daadwerkelijk ervaring hebben met waterstof? En de vraag; hoe denkt het college de veiligheid van onze inwoners te borgen? En zijn onze hulpdiensten opgeleid en getraind om adequaat te reageren bij een calamiteit waarbij waterstof is betrokken?

De volgende beantwoording van wethouder Van der Vlugt stelde Vitale Kernen niet gerust. De verschillende partijen, onder andere landbouwer Van Peperstraten als initiatiefnemer van het waterstoftankstation, zijn voldoende op de hoogte en hebben ervaring met waterstof. De veiligheid wordt geborgen doordat DCMR er nauw bij wordt betrokken en de hulpdiensten gaan we nog regelen.