Verantwoord grondbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee

Op donderdag 3 februari was de eerste raadsvergadering van 2022. Op de
agenda de nota Grondbeleid gemeente Goeree-Overflakkee. In de nota staat
beschreven hoe te komen tot een actief grondbeleid.
Voor onze gemeente is het niet gebruikelijk dat er een actief grondbeleid wordt
gevoerd. Gezien de grote vraag naar woningen en andere gemeentelijke
doelstellingen kiest de gemeenteraad hier toch voor.

Actief grondbeleid betekent bijvoorbeeld dat de gemeente grond aankoopt.

Voor Vitale Kernen inhoudelijk een goede nota waaraan getoetst wordt
voordat de gemeente in een grondpositie stapt.
De basisuitgangspunten van deze nota leveren een bijdrage aan onze drie
belangrijkste thema’s; duurzaam innovatief, aantrekkelijk en vitaal eiland.
Voor Vitale Kernen weegt het zwaar wat de mate van belangrijkheid van deze
drie thema’s is wanneer er een beoordeling plaatsvindt om grondpositie te
verwerven. Bijvoorbeeld; duurzaam innovatief scoort wel bij Vitale Kernen
maar absoluut aanzienlijk minder dan aantrekkelijkheid en vitaliteit van ons

eiland.

Vitale Kernen heeft al een aantal keren eerder aangegeven dat de 70 ha
landbouwgrond in eigendom van de gemeente in De van Pallandtpolder -met
een feitelijke waarde van 7 miljoen euro- buiten proportioneel te vinden om te
pionieren met duurzame landbouw. Ook is het voor Vitale Kernen een doorn in
het oog om als gemeente een flinke lap goede landbouwgrond aan de
Noordrand beschikbaar te hebben om buurtschap “De Terp” te kunnen
ontwikkelen door het bouwen van 40 terpwoningen voor de welgestelden.
Wanneer de gemeenteraad weer voor dit soort activiteiten gemeenschapsgeld
gebruikt heeft dit niet de steun van Vitale Kernen. Dat was niet zo in het

verleden en zal in de toekomst ook niet zo zijn.

Woningbouwgrond

Aandacht heeft Vitale Kernen gevraagd voor de wijze waarop de gemeente de
grond voor woningbouw weer gaat verkopen. Wat Vitale kernen betreft komt
er een toetsbaar verkoopbeleid waardoor speculatief handelen wordt
voorkomen. Zowel door de projectontwikkelaar alsook direct door de
gemeente aan particulieren.
Ook vindt Vitale Kernen dat er creatiever om gegaan kan worden met de
mogelijkheden tot uitgiften van woningbouwgrond als dat er nu in de nota
staat beschreven. Hierdoor blijft uitgiften van woningbouwgrond conservatief
en beperkt de mogelijkheden voor de starters. De starters zijn de grootste
groep die problemen hebben met het vinden van een woning. Deze wil Vitale
Kernen helpen door de ruimte te geven en af te wijken van de standaard rijtjes-
tweekappers- en vrijstaande woningen van 500 kuub.