Verbetering N59 op komst

N59De CDA Statenfractie Zuid-Holland is blij dat de provincie in actie komt om de problemen op de N59, een van de belangrijkste verkeersaders op Goeree-Overflakkee, aan te pakken. Het CDA stelde in maart 2013 schriftelijke vragen over verbetering van zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming op de N59. Het College van Gedeputeerde Staten heeft in antwoord op de vragen van het CDA laten weten dat er bij het Rijk zal worden benadrukt dat er kansen liggen om met bescheiden middelen voor een forse verbetering van de doorstroming van de N59 te zorgen. Als het Rijk besluit om tot het nemen van maatregelen over te gaan is de provincie bereid cofinanciering te overwegen. Middelen hiervoor zijn beschikbaar omdat in het coalitieakkoord al rekening is gehouden met extra investeringen in mobiliteit. Verder gaat de provincie Zuid-Holland deelnemen aan het bestuurlijk overleg rond de N59, waarin de gemeenten, Kamers van Koophandel en de provincie Zeeland al deelnemen.