Verhoging varkensstank niet gewenst

VarkensDonderdag 27 november 2014 stond op de raadsagenda van de gemeente Goeree-Overflakkee de geurcontour voor de varkenshouderij Splinter aan de Tonisseweg te Oude-Tonge, te verhogen. Dit is nodig om een restaurant op het te ontwikkelen Green Point te kunnen vestigen, en om de eventuele uitbreiding van de varkenshouderij mogelijk te maken. Het Green Point is een brandstofstation waaronder waterstof kan worden getankt. VKGO vindt de verhoging van de geurnorm niet wenselijk omdat wij niet willen als men straks een balletje gehakt zit te eten in het restaurant dat je kunt ruiken waar deze bal vandaan komt.

Tijdens de raadsvergadering heeft VKGO op een aantal punten vragen gesteld.

Eén van deze punten was dat volgens het college DCMR was betrokken bij de ontwikkeling van de geurcontour. Het college gaf toe dat men op dit punt in gebreken was gebleven en dat er bij een ander was geïnformeerd. 

Verder vindt VKGO de verhoging met betrekking tot de volksgezondheid de verhoging onacceptabel. Dit wordt onder andere bevestigd door het kabinet. Het kabinet heeft de gemeenten in Nederland opgeroepen om de geurnormen niet te verhogen.

De voorzitter van de raad stelde voor om de geurverordening gelijk naar de oordeelsvormendefase tot besluitvorming over te gaan. VKGO heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan, omdat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Het initiatief om de geurnorm te verhogen ligt er al vanaf januari 2013. Het agendapunt over de geurcontour is doorverwezen naar de volgende raadsvergadering d.d. 18 december  2014.

Een positief punt is dat de projectontwikkelaar Estate in onderhandeling is met de familie Splinter tot koop/verkoop van de varkenshouderij. Als compensatie heeft de ontwikkelaar voorgesteld om in het kader van ruimte-voor-ruimte 5 vrijstaande huizen te mogen bouwen. Tevens de ontwikkeling van een nieuwe woningen in de Everdinapolder te Sommelsdijk. De gehele raad staat positief tegenover dit voorstel als daardoor de varkenshouderij wordt weggesaneerd.