Verkoop Eneco levert gemeente 50 miljoen op

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft 50 miljoen euro ontvangen, wegens de verkoop van Eneco, waarvan de gemeente mede-eigenaar was. Door deze verkoop loopt de gemeente wel ruim 5 ton per jaar mis aan dividend inkomsten. Waarmee tot nu toe langlopende leningen werden afgelost.

Verplichtingen

Nu de 5 ton aan inkomsten vervalt,  moet dit bedrag zodoende ergens anders vandaan komen. Het college stelt voor, om aan de langlopende verplichtingen te kunnen voldoen, 30 miljoen opzij te zetten. Het resterende bedrag blijft in de spaarpot om te zien hoe de economie en de financiële positie van de gemeente zich in de toekomst ontwikkelen.

Verbazing

Bovenstaand voorstel betekent overigens niet dat de gemeente nu ineens een grote zak geld over heeft. In de praktijk is e.e.a. erg complex en dient met grote zorgvuldigheid afgehandeld te worden. De verbazing was dan ook groot toen de VVD-fractie een oproep deed om alle huishoudens op het eiland een tegoedbon te geven van 50 euro. Wat door VVD-wethouder Feller dan ook terstond werd afgeraden.