Verruiming voor gebruik kantines en dorpshuizen

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van gemeente Goeree-Overflakkee is door de eilandelijke politiek onder meer gesproken over enkele aanpassen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De meest opvallende aanpassingen betreffen de openingstijden van de terrassen van 11.45 uur naar 1.00 uur, het verdwijnen van de hondenuitlaatplaatsen, het beperken van reclame-uitingen aan de openbare weg via driehoeksborden, de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones aan te wijzen en verruiming van het gebruik van sportkantines en dorpshuizen.

Hondenpoep

Vitale Kernen past de voorliggende aanpassingen van het college wel. Overlast van hondenpoep is klacht nummer één bij de inwoners van onze gemeente. Dat zaterdags alles ‘in rust’ moet om 24.00 uur is ook niet vanzelfsprekend en aandacht vragen voor activiteiten zonder winstoogmerk en algemeen belang moet mogelijk blijven. Ook het aanwijzen van vuurwerkvrije zones past betreft Vitale Kernen wanneer er reden voor is. Trots is Vitale Kernen op de verruiming van mogelijkheden bij sportkantines en dorpshuizen. Deze hoekstenen van het maatschappelijk leven zijn ontzettend belangrijk voor de vitaliteit van onze verenigingen en dorpskernen.

Sluitingstijd

Van de SGP kwam een tweetal aanpassingen op het voorliggende voorstel van het college. Het eerste betrof het vasthouden aan de huidige sluitingstijd van de terrassen van 23.45 uur bij horecagelegenheden en het absoluut verbieden om ​driehoeksborden met reclame te plaatsen. Dus geen voorwaarden stellen om deze te mogen plaatsen, maar absoluut verbieden.

De VVD zag graag een verruiming van de tijden dat paarden- en ponyliefhebbers met hun dieren gebruik kunnen maken van de stranden.

APV

Naast dat er wet- en regelgeving van rijk- en provinciale overheden zijn, heeft ook de gemeente juridische ruimte om eigen regels op te stellen. Deze liggen vast in de APV. De APV wordt bij regelmaat inhoudelijk aangepast.