Vervolg maatwerk

Tijdens de raadsvergadering van 15 december jl. stelde Vitale Kernen de vraag waarom er geen maatwerk wordt geleverd bij tegemoetkoming in vervoerskosten? Daarbij gebruikte Vitale Kernen een voorbeeld uit de praktijk. Wethouder De Jong gaf als antwoord dat het college zich heeft te houden aan wet en regelgeving én dat hij niet ingaat op een door Vitale Kernen geschetst voorbeeld wat ook nog bij de rechter komt te liggen.

Uiteraard is het niet de bedoeling van Vitale Kernen om in te gaan op een lopende individuele procedure. Echter daar is geen sprake van, er zijn veel inwoners waarbij de tegemoetkoming in vervoerskosten is beëindigd. Terwijl de vastgestelde beleidsregels wel de mogelijkheid biedt. Namelijk artikel 6 van Besluit maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2016.

Artikel 6 pgb lokaal taxivervoer

  • De hoogte van een pgb voor lokaal vervoer per taxi ten behoeve van maatschappelijke participatie bedraagt per rit € 1,22 en € 2,29 per kilometer taxivervoer of € 2,43 per kilometer rolstoelvervoer;
  • Het pgb wordt voor maximaal 1500 kilometer op jaarbasis verstrekt, tenzij het college individuele geval een afwijkend aantal kilometers heeft toegekend;
  • Het pgb mag alleen worden besteed aan ritten met een maximale afstand van 30 km vanaf de woonplaats, waarbij het verstrek- of eindpunt op Goeree-Overflakkee moet liggen;
  • Het pgb voor het gebruik van een (eigen) auto bedraagt maximaal € 1.139,00 per jaar;
  • Het pgb voor het gebruik van een auto in bruikleen bedraagt maximaal € 736,00 per jaar.

Het lijkt erop dat de wethouder een abuis maakt.

De casus op 15 december jl. was;

Een inwoner krijgt een tegemoetkoming in vervoerskosten om invulling te kunnen geven aan hobby’s en sociale contacten. Met deze vergoeding kan de inwoner zijn auto betalen, zonder deze vergoeding is het niet mogelijk de auto te behouden. Per ingang van 1 november 2016 is deze tegemoetkoming door het college ingetrokken. Het college biedt de inwoner als alternatief aan een scootmobiel en een pas voor het gebruik van vervoer per taxi. De inwoner heeft aangegeven met een scootmobiel en taxi zijn hobby niet meer te kunnen uitvoeren en beperkt wordt in het hebben van sociale contacten. Het maandelijks bedrag aan tegemoetkoming vervoerskosten ligt voor de gemeente lager dan de kosten voor een scootmobiel en taxi.