Verwijderen skatebaan uitgesteld

Rubensplein(update, 06-09-2013) Vitale Kernen Goeree-Overflakkee is het niet eens met het besluit van het college om de skatebaan bij het Rubensplein in Middelharnis te verwijderen. Op basis van verrichte geluidsmetingen die zijn getoetst op de wet BARIM (Besluit algemene regels voor inrichtingen mileubeheer) zou de skatebaan binnenkort moeten verdwijnen. Een skatevoorziening blijkt echter niet te vallen onder de wet BARIM. VKGO dient donderdag 5 september 2013 een motie in en roept daarmee het college op om het advies van de bezwaarschriftencommissie met betrekking tot het verwijderen van de skatebaan niet op te volgen.

De politieke partij vindt dat in onderling overleg met de gebruikers van de skatebaan en omwonenden tot een passende oplossing moet worden gekomen. Als een van de oplossingen wordt een tijdschema voorgesteld waarin de skatebaan gebruikt mag worden of een voorziening die het geluid reduceert.

De Milieudienst DCMR bevestigt dat er voor skatevoorzieningen geen wettelijke geluidvoorschriften opgenomen. Bij toetsing naar de wet BARIM blijkt dat alle maximale geluidsniveaus die kunnen optreden, een gevolg zijn van (sport)activiteiten in de open lucht en deze zijn uitgezonderd van toetsing.

Uitgesteld
Na een lange discussie tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdagavond 5 september 2013 is de uitkomst positief voor de gebruikers van de skatevoorziening aan het Rubensplein in Middelharnis. Wethouder Gerrit de Jong zegde toe het besluit om de skatevoorziening te verwijderen te heroverwegen. Het college gaat nu in overleg met betrokkenen om te kijken naar een passende oplossing. Naar verwachting zal eind september meer duidelijkheid zijn. Tot die tijd kunnen de skatende jongeren zich blijven vermaken op het Rubensplein en hun hobby uitoefenen.