Vitale kern in meervoud alsjeblieft!

Weer stond de saneringsvisie op de raadsagenda. Dit nadat er zogenaamde zienswijzen zijn ingebracht door eigenaren van locaties die dreigen te worden gesaneerd. Zoals Vitale Kernen vorig jaar heeft gereageerd en standpunt heeft ingenomen is dit nu weer gedaan. Want wanneer wij deze visie ondersteunen dan had de partij Vitale Kern geheten in plaats van Vitale Kernen.

Het gevolg van de saneringsvisie is dat er een centralisatie van woningbouw gaat ontstaan, waarvan alleen de projectontwikkelaar profiteert. Dat zijn nu eenmaal de locaties bij en in de centrumkernen. Niet één ontwikkelaar zal nog strategische grondposities aankopen in en rondom kernen die lastig zijn te ontwikkelen. En dit komt niet overeen waar Vitale Kernen voor staat. Leefbaarheid en vitaliteit voor alle kernen. Met deze saneringsvisie ziet Vitale Kernen de kleinere kernen, en daar hebben wij er veel van, verder achteruit boeren.

En waarom allemaal, waar dient dit voor? Omdat de provincie zegt dat er een te grote voorraad aan woningbouwplannen op de plank ligt die eerst moet worden uitgevoerd. Dit bepaalt de gemeente toch zelf? Wanneer de gemeente voldoet aan de wettelijk gestelde criteria, het woningbouw quotum, dan is er geen aantoonbaar provinciaal belang.

Vitale Kernen roept het college op te besturen, niet alleen faciliteren van locaties die eenvoudig te ontwikkelen zijn en locaties die lastiger zijn te ontwikkelen te saneren. Saneren wordt in de toekomst de doodsteek voor veel kernen. Geen ontwikkelaar die nog een strategische grondpositie aankoopt binnen en rondom veel kernen.

Vitale Kernen heeft de volgende stemverklaring gegeven:

Sanering is onnodig, en wordt de doodsteek voor veel kernen binnen onze gemeente. Wij zijn geen lokale partij Vitale Kern Goeree-Overflakkee maar Vitale Kernen Goeree-Overflakkee. Vitaliteit binnen iedere kern!