Vitale Kernen bezorgd over storten staalslakken

Vorig jaar ontstond veel roering op Voorne-Putten, toen in de polder bij Rockanje een miljoen ton staalslakken (een bijproduct dat vrijkomt bij de productie van ijzer in een hoogoven) werd gestort. Toen de staalslakken vervolgens naar het bedrijventerrein in Oude-Tonge werden verplaatst, ontstond ook bij inwoners uit Oude-Tonge onrust. Sinsdien houdt Vitale Kernen de vinger aan de pols, daar onze gezondheid en het milieu eventueel in het geding is.

Nulmetingen

Inwoners uit de kern Oude-Tonge benaderden de gemeente en politieke partijen. Raadsleden van Vitale Kernen bevraagden vervolgens het college. Met vragen als:

  • zijn er nulmetingen van de kwaliteit van de grond en oppervlaktewater gedaan op de plek waar de slakken zijn gestort,
  • op welke wijze en wanneer wordt deze kwaliteit gemonitord,
  • zijn er meetresultaten bekend?

Het college stelde Vitale Kernen teleur. De beantwoording gaf aan dat er geen nulmeting was gedaan, er wordt niet gemonitord en er zijn geen meetresultaten bekend. ,,De situatie wordt in de gaten gehouden door de DCMR”, aldus de weinig betrokken reactie van het college .

Waterschap

Vitale Kernen liet het hierbij niet zitten en zocht contact met een andere betrokken partij, het Waterschap Hollandse Delta. Het waterschap kwam echter wél met antwoorden.  Er is wel degelijk een nulmeting gedaan, en iedere veertiendagen wordt gemeten hoe het gesteld is met de kwaliteit van de grond en het oppervlaktewater.

Vitale Kernen raadslid Johan de Vos snapt niet waarom het college de bezorgde inwoners onthoudt van deze belangrijke informatie. ,,Dat stelt ons zeer teleur! Vitale Kernen zal de ontwikkeling van de staalslakken op het industrieterrein in Oude-Tonge dan ook kritisch blijven volgen en bij voorkeur gewoon via het college van Goeree-Overflakkee”.