Vitale Kernen bezorgt over aanrijtijden politie

politieVitale Kernen heeft tijdens de jongste raadsvergadering haar zorgen geuit over de aanrijtijden van de politie op Goeree-Overflakkee.

In het Algemeen Dagblad van 23 maart 2017 stond een overzicht van de resultaten van de politie Eenheid Rotterdam, waar Goeree-Overflakkee onder valt. Op ons eiland wordt slechts 56% van de aanrijtijden gehaald. De wettelijke norm is dat binnen 90% van de spoedmeldingen de aanrijtijd van 15 minuten moet worden gehaald.

  • Is het college op de hoogte dat binnen onze gemeente de politie slechts 56% van de aanrijtijden de wettelijke norm haalt?
  • Zo ja, deelt het college de ongerustheid van Vitale Kernen?
  • Wat gaat het college doen om de aanrijtijden van de politie op Goeree-Overflakkee te verbeteren?

Onze burgemeester heeft deze vragen beantwoord en was op de hoogte van het slechte resultaat. De burgemeester informeerde Vitale Kernen dat er geprobeerd is een agent op de motor in te zetten, dit verbeterde de aanrijtijden niet. De burgemeester deelt de zorgen van Vitale Kernen en is in overleg met de leiding van de politie om een oplossing te zoeken.

U begrijpt dat Vitale Kernen de ontwikkelingen nauwlettend volgt en u er bij regelmaat over informeert. Niet alleen de aanrijtijden van de politie, maar ook die van de ambulance.