Vitale Kernen en de dorpsraden

DorpsraadOplaatTijdens de laatste gemeenteraadsvergadering zat bij de ingekomen stukken een brief over de samenwerkingsovereenkomst met Stedin. Het college geeft daarin aan de communicatie over het invoeren van de slimme meter van Stedin via de dorpsraden te willen laten verlopen. Dat betekent dat de dorpsraden er zodoende weer een baantje bij krijgen.

Vitale Kernen constateert dat er wel heel veel door het college naar de dorpsraden wordt gedelegeerd. De dorpsraden zijn geen ambtenaren in dienst van de gemeente! Het is al lastig genoeg om de dorpsraden te bemensen. Wanneer daarbij ook nog taken worden opgelegd die van bovenaf worden gestuurd, motiveert dit mensen niet zich voor een dorp of kern in te zetten. En dat is wel het uitgangspunt voor en van een dorpsraad.