Vitale Kernen en vrouwen

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee is uitermate trots te kunnen melden dat haar kieslijst 2018 voor bijna 50% uit vrouwen bestaat. Hiermee probeert de partij wat te doen aan de scheve verhoudingen in de gemeenteraad. Momenteel zijn er van de 29 zetels slecht drie aan dames toebedeeld.

Slechts 10% vrouwen in een 21-eeuwse gemeenteraad vindt de lokale politieke partij Vitale Kernen wel heel erg karig. Niet voor niets is er vanuit de politiek, onder aanvoering van onze vrouwelijke burgemeester Ada Grootenboer, aandacht voor deze scheefgroei gevraagd. En ook Vitale Kernen realiseert zich dat er op dit vlak nog wel iets te winnen is.

Akkie Krouwel

En toen stak Akkie Krouwel uit Melissant (62) haar vinger op, om het lokale geluid, onder meer knokken voor voorzieningen in elke woonkern, te laten horen. Jarenlang actief geweest in de dorpsraad, weet zij wat het inhoudt bezig te zijn met de vitaliteit in kleine woonkernen. Akkie Krouwel kreeg het volledige vertrouwen van de partij en werd zelfs op een verkiesbare plaats gezet.

Maar daar bleef het niet bij. Nóg meer dames werden actief benaderd voor een plaatsje op de lijst. Dit heeft geresulteerd in een lijst die voor bijna 40% uit vrouwen bestaat. Nog geen 50%, maar het komt in de buurt. Vitale Kernen is zich er als geen ander van bewust dat we met elkaar de leefbaarheid in de dorpen, van groot tot klein, moeten waarborgen. Daarbij groepen uitsluiten, past niet in hun straatje.