Vitale Kernen krijgt een standje

Van alle politieke kanten krijgt Vitale Kernen kritiek op hun houding aangaande de digitale besluitvorming bij de composteerfabriek, die in Oude-Tonge moet komen. Terwijl Vitale Kernen slechts haar taak als volksvertegenwoordiger vervulde, met de constatering dat de digitale stemming op donderdag 20 mei, over de komst van de fabriek, erg rommelig verliep. Om alle zorgvuldigheid bij een dergelijk gevoelig besluit te betrachten, stelde Vitale Kernen een herstemming voor.

Onafhankelijk bureau

Het voorstel kreeg echter van geen enkele partij steun. De voorzitter van de gemeenteraad gaf aan dat ‘alles volgens de procedure is verlopen’. Alle raadsleden legden zich hierbij neer, met waarschijnlijk het idee dat zowel voorzitter als griffier de regelgeving over de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming goed toepassen. Dat is wellicht correct. Echter gezien de maatschappelijke onrust over zowel de rommelige stemming als het onderwerp, wil Vitale Kernen dit laten toetsen door een onafhankelijk bureau. Of de wet- en regelgeving inderdaad wel juist zijn toegepast.

Motie

Ondanks de kritiek, die Vitale Kernen krijgt, wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 17 juni een motie ingediend. Deze behelst het volgende: om door de raadsfracties een raadscommissie te laten benoemen, die vervolgens onderzoekt of er tijdens de digitale stemming inderdaad conform is gehandeld.