Vitale Kernen kritisch over extra 75000 euro

WKwielrennenDe inwoners van Goeree-Overflakkee hebben met steun van de gemeente een pracht evenement naar het eiland weten te halen: het NK-wielrennen. We boffen, want dit jaar zijn er geen wedstrijden op zondag. Tijdens het NK-wielrennen krijgt de gemeente aandacht, ontegenzeggelijk. Naast de kosten die dit voor de gemeente met zich meebrengt, wil het college 75.000 euro extra voor de promotie van ons eiland. In het voorstel van het college staat dat er op de Brouwersdam allerlei promotieactiviteiten gewenst zijn om Flakkee op de kaart te zetten en de recreatie een podium te geven. Vitale Kernen is een groot voorstander van het bekendmaken van onze gemeente, ons eiland, maar wel met beide benen op de grond blijven.

Wanneer je in je omgeving vraagt waar het NK-wielrennen in het verleden werd gehouden dan krijg je steevast het antwoord Limburg. Na doorvragen komt Valkenburg om de hoek, want daar heb je de Cauberg. Maar geen mens noemt Ootmarsum waar in 2008, 2011 en 2014 de wedstrijden zijn verreden.

Wij hebben al veel energie en geld besteed aan onze eilandmarketing. Maar, zoals Vitale Kernen iedere keer aangeeft; wat is de meetbare doelstelling en hoe wil ik dit bereiken? Doelstellingen, geen algemeenheden, maar concrete doelen waarover verantwoording is af te leggen. Als voorbeeld; er is veel energie en geld gestoken tijdens de Tour de France. Ons eiland is niet of zeker niet in verhouding met de geleverde inzet, in de media geweest. Weg energie, weg geld. Net als ons energiefestival en ons duurzaamheidscongres; veel geld en zeer intern gericht.

Wat weer wel goed uitpakte is naar de mening van Vitale Kernen, is de aandacht die GO kreeg tijdens de klimaattop in Parijs. Of hiervoor een bewuste strategie is voorbereid weet Vitale Kernen niet, het lijkt er wel op. En zo moet het. Van te voren bepalen hoe en welk doel je wilt behalen en niet met van die algemeenheden; het eiland op de kaart zetten. Het toeristisch product een hoofdpodium geven.

Het NK-wielrennen trekt media, de media komt voor de sporter en niet voor Goeree-Overflakkee. Vitale Kernen is de mening toegedaan dat wanneer er 75.000 euro wordt uitgeven dan hoort daar een gedegen plan onder te liggen. Met een heel goed plan kan het zomaar zijn dat 75.000 euro een schijntje lijkt met wat het oplevert. Maar niet zondermeer van alles en nog wat optuigen en de pot van 75000 euro zonder vastgesteld doel verdelen.