Vitale Kernen neemt plaats in coalitie

Op woensdagavond 28 maart 2018 waren, op uitnodiging van de SGP, vertegenwoordigers bijeen van de SGP, Vitale Kernen, CDA en VVD. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat allen van mening zijn dat een coalitie met zijn vieren het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag en aan de uitkomst. Genoemde partijen hebben hun vertrouwen hierover uitgesproken.

De intentie werd door alle aanwezigen uitgesproken om op constructieve wijze de verkennende gesprekken voort te zetten om te bezien of daadwerkelijk tot een coalitie kan worden gekomen. Gestart wordt met de gelegenheid geven aan alle fracties in de huidige gemeenteraad, om input te leveren voor een op te stellen raadsprogramma, dan wel coalitieakkoord.

Volgende week wordt op basis van de ontvangen input, een concept- raadsprogramma, dan wel coalitieakkoord opgesteld, dat in de periode daarna, met elkaar besproken gaat worden.