Vitale Kernen stapte er niet in

DeStaverWethouder Trouwborst kwam vorig jaar juni met een voorstel 100.000 euro toe te wijzen aan stichting Olympia (beheerder van De Staver) om akoestische maatregelen te treffen, omdat gymleraren klagen over geluidoverlast. Toen nog zonder onderbouwing over de noodzaak. In april van dit jaar kwam de wethouder met een aangepast voorstel waarin de technische onderbouwing was opgenomen maar nog steeds niet met een financiële dekking en ook was er nog niet gekeken naar de alternatieven om de mogelijke gehoorschade te voorkomen.

En nu in mei komt de wethouder met een voorstel mét technische onderbouwing, maar nog niet gekeken naar de alternatieven, maar wel met een dekking van de kosten. De kosten kunnen door De Staver zelf worden gedragen. ,,Hartstikke goede performance van De Staver,” uitte de wethouder. ,,Kunnen het zelf betalen”.

Maar goed dat Vitale Kernen zwaar aan de kar hing om niet zomaar 100.000 euro vrij te maken. Vitale Kernen is echter pas echt tevreden wanneer er ook gekeken zou zijn naar de alternatieven om gehoorschade bij de gymleraren te voorkomen. Is niet gebeurd, wethouder Trouwborst weigert dit pertinent te onderzoeken. Of de financiële ruimte binnen De Staver veroorzaakt wordt door het gemeende efficiënte werken of door niet uitvoeren van geprogrammeerd onderhoud blijft nog even hangen. We gaan het zien.