Vitale Kernen tegen kolossaal Parelcomplex

parel-zonder-logo-zijkantVitale Kernen is de enige partij die tegen het veel te kolossaal te bouwen appartementencomplex De Parel van de Delta is. Net als iedere inwoner van Goeree-Overflakkee wil ook Vitale Kernen dat verpaupering in woonkernen wordt weggenomen. Maar of nu in dit geval er zo groot, zo massaal, zo hoog moet zijn dat is zeer discutabel.

De adviezen van organisaties die zich gespecialiseerd hebben op dit vlak zoals; Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, monumentenzorg en beschermd dorpsgezicht worden door alle andere politieke partijen terzijde geschoven. Met uitzondering dus van Vitale Kernen. Tijdens het stemmen over het raadsvoorstel om De Parel te kunnen bouwen heeft Vitale Kernen de volgende stemverklaring afgegeven;

Voorzitter, 

Al in de oordeelsvormende fase waren er bij VKGO twee knelpunten bij dit voorstel:
1) de financiën die samenhangen met dit project.
2) het bouwvolume van dit project.

Voor wat betreft de financiën is voor VKGO de uitleg van de wethouder afdoende, sterker nog, wij zouden graag zien dat er in de toekomst ook middelen beschikbaar komen bij het wegnemen van andere verpaupering of bij moeilijk te ontwikkelen bouwlocaties.

Voor wat betreft het volume van het voorgestelde complex blijft Vitale Kernen, net zoals de rijksdienst voor het cultureel erfgoed, monumentenzorg en beschermd dorpsgezicht, van mening dat het volume in geen verhouding staat tot de huidige bebouwing, dat wij toch als beeldbepalend beschouwen voor de omgeving en uitstraling van de haven van Middelharnis.  Wij willen dan ook een bebouwing die meer aansluit bij de huidige omgeving en stemmen tegen dit voorstel.