Vitale Kernen tegen tweedeling

De zogenaamde Kadernota is hét moment voor de politieke partijen om de afgelopen periode en de toekomst te beschouwen. Vitale Kernen heeft binnen haar beschouwing aandacht gevraagd om te voorkomen dat er een tweedeling binnen onze gemeente ontstaat. Een aantal feiten ligt hieraan ten grondslag.

  • De verdeling van de IRP gelden van 2015 en 2016. Geld dat bedoeld is om de sociale economische vitaliteit van het eiland te verbeteren. Iedereen weet dat de economische vitaliteit afneemt van het westelijke deel naar het oostelijke deel van het eiland. Maar de verdeling van de middelen zijn zeker niet navenant besteed. In 2015 en 2016 is er 2.3 miljoen naar het westen gegaan, 4 ton naar het midden van onze gemeente en 140.000 euro naar het oosten.
  • Vitale Kernen was op een bijeenkomst over de woonvisie in Stellendam, daar sprak iemand de woorden; moeten er geen twee woonvisies worden gemaakt?
  • Vitale Kernen was bij de inspraakavond over de bestemmingsplannen van Den Bommel, Herkingen en Stad aan het Haringvliet; binnen 1 uur hoorde Vitale Kernen een beleidsambtenaar en het college wel 100 keer het woordje faciliteren uitspreken; “wij faciliteren”. Terwijl er werkelijk alles aan gedaan is, zowel bouwkundig alsook financieel, om de Parel van De Delta te kunnen gaan bouwen.
  • Binnen de raad is een aantal keren aangegeven dat er verschillend met recreatieparken moet worden omgegaan wanneer het gaat over de toekomstige bestemmingen.
  • Laatst hoorde Vitale Kernen een raadslid roepen; “wij hebben geen kassen en windmolens”.
  • De verdeling van de windopgave. De inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge en ook Ooltgensplaat gaan daadwerkelijk hinder ondervinden van windmolens, terwijl er nu aan de noordrand van ons eiland een integrale ontwikkeling plaatsvindt waar nieuwe vormen van wonen mogelijk wordt gemaakt, 70 ha nieuwe natuur wordt er aangelegd, en recreatie wordt ontwikkeld, dit en een gebied dat in de eerste instantie als gebied is aangewezen voor het plaatsen van windmolens, wat uitstekend had gekund. De gevestigde agrariërs willen graag en geen inwoner heeft er hinder van.