Vitale Kernen trapt op de rem

Op de raadsagenda stond een agendapunt dat niet eerst beeldvormend en oordeelsvormend was geagendeerd, maar meteen besluitvormend. Komt meer voor. Maar hier betreft het een punt dat directe invloed heeft op de omgeving.

Wethouder Markwat wil een normering binnen een geurcontour rondom een veehouderij verhogen. Reden voor Vitale Kernen om eens bij de benadeelde mensen te vragen of men bij deze geurverhoging betrokken is geweest. Tot onze verbazing was niemand hiervan op de hoogte!

De politiek heeft de mond vol over burgerparticipatie, maar wanneer het niet uitkomt vervalt men in sneaky gedrag. Maar goed dat Vitale Kernen even bij een paar mensen heeft geïnformeerd en aan de rem heeft getrokken. Nu komt het terug op de agenda en de betrokken mensen zullen nu wel de gelegenheid krijgen om er iets van te vinden.