Vitale Kernen verwacht meer daadkracht

OnderwijsDe zogenaamde kadernota 2017 is aan de orde geweest tijdens de jongste raadsvergadering. Tijdens dit agendapunt krijgt iedere partij de gelegenheid iets te vinden van het gevoerde collegebeleid. Ook Vitale Kernen heeft begrijpelijkerwijs een mening. Zo wil Vitale Kernen dat het college daadkrachtiger optreedt. Vooral nodig bij de middelbare scholen en basisscholen.

Het college dient aan de lat te staan bij het samenwerken van de scholen EduDelta, Prins Maurits en de RGO. Op de scholen worden veel dezelfde leerprofielen aangeboden, kan veel efficiënter; dus goedkoper en beter. Geef invulling aan de toezegging die is gedaan om in iedere dorpskern een basisschool te behouden. Vitale Kernen heeft nu voor een derde keer een motie ingediend om een pilot te starten om basisscholen binnen een kern te laten samenwerken met behoud van ieders identiteit. De SGP, CU, CDA en VVD vinden dit maar niks en steunen de motie niet.

Vitale Kernen verwacht ook meer daadkracht bij onderwerpen als woningbouwontwikkeling. Voer niet alleen uit waar de projectontwikkelaar het meeste geld aan verdient. Voer beleid op het terrein van woningbouw. Koppel zaken als verpaupering en moeilijk te ontwikkelen locatie en nieuwbouw aan elkaar. Zal de projectontwikkelaar niet blij mee zijn, maar is wel een verantwoordelijk die ligt bij het college.

Treed daadkrachtiger op bij de zeer gevaarlijke verkeerssituatie bij Nieuwe-Tonge en verschuil je niet achter Provinciale verantwoordelijkheden. Veiligheid gaat voor doorstroming bij Middelharnis waar een gewenste turborotonde moet worden aangelegd waarvoor nu 850.000 euro is gereserveerd.