Vitale Kernen zegt vertrouwen op in SGP

Nw_logo_VKGO_beeldmerkVitale Kernen Goeree-Overflakkee heeft in een brief aan de SGP het vertrouwen opgezegd in de partij. Tot twee keer toe lapte de SGP gemaakte afspraken volledig aan zijn laars.
Vitale Kernen vindt zichzelf een politieke partij voor en door de inwoners. Niet beloven wat niet kan, maar doen wat je belooft! Dat dit niet geldt voor alle partijen heeft de fractie van Vitale Kernen onlangs keihard mogen ervaren. Tot twee keer toe kreeg zij namelijk het deksel op de neus, omdat de SGP gemaakte afspraken aan zijn laars lapte.

Beide keren kwam de SGP, hun toezegging om een motie van Vitale Kernen te steunen, niet na. Terwijl Vitale Kernen zich wél netjes aan de afspraken hield. Vitale Kernen is daarom zeer teleurgesteld in de SGP en heeft het vertrouwen in de coalitiepartij opgezegd.

Aanleiding
De directe aanleiding tot de geschonden afspraken is gelegen in het feit dat Vitale Kernen op uitdrukkelijk verzoek van de SGP in juli 2014, de wens voor een extra raadsvergadering liet varen. Een en ander naar aanleiding van de roering, die ontstaan was nadat de burgemeester, door toedoen van de SGP-fractievoorzitter Kees van Dam, de gemeenteraad onjuist informeerde over een vergunning voor circus Belly Wien.

Ter compensatie zou de SGP een motie Van Vitale Kernen over kind educatie steunen. Deze afspraak werd echter niet nagekomen. Ook een tweede plechtige belofte tussen de beide partijen werd door de SGP wederom niét nagekomen. Ondanks de toezegging om een motie over de verantwoordelijkheid van dorpsraden bij het verstrekken van subsidies te steunen, kwam de SGP ook deze afspraak niet na.

Belofte maakt schuld, maar dit geldt klaarblijkelijk niet voor de Staatkundig Gereformeerde Partij.

VKGO stuurde deze brief naar de SGP