Vitale Kernen ziet vragen beantwoord

voorstraatTijdens het bezoek van een delegatie van gemeenteraad op 10 juni jl. aan de kern Oude-Tonge is er uitvoerig stilgestaan bij de verpaupering op hoek Voorstraat-Oostdijk. Vandaar dat Vitale Kernen het college de vraag heeft gesteld welke actie zij heeft ondernomen om de kwaliteit van de hoek Voorstraat/Oostdijk te verbeteren? Het college gaf aan ‘in gesprek te zijn’ met de eigenaar.

Verder bleek het college wel degelijk met Dahlia Burgerschap gesproken te hebben over de bestemming van het pand met portefeuillehouder wethouder Markwat. Klopt natuurlijk formeel wel, Markwat gaat over ruimtelijke Ordening. Maar Vitale Kernen verwacht ook een actieve bijdrage van wethouder De Jong om de zorg te delen van de 50 cursisten en niet achterover te leunen in de gedachte dat zijn college Markwat binnen zijn bevoegdheid het klusje wel klaart.

Gemeentewerf

Al de fracties binnen de gemeenteraad waren het erover eens dat er woningbouw moet komen op de voormalige gemeentewerf van Middelharnis. Een forse financiële aderlating van ruim 7 ton moest worden geaccepteerd om de projectontwikkelaar het plan te kunnen realiseren. Natuurlijk zit Vitale Kernen in zijn maag met zo’n grote financiële afschrijving omdat de feitelijke financiële onderbouwing niet inzichtelijk wordt gebracht door het college. Wel een uitleg hierover van wethouder Markwat, wat voor Vitale Kernen voldoende vertrouwen geeft om akkoord te gaan met de toch forse afschrijving van ruim 7 ton.