VKGO blijft strijdbaar tegen korten op subsidie verenigingen

Sport-BallenHet spijt de politieke partij VKGO enorm dat de gemeente Goeree-Overflakkee over de hoofden van de Flakkeeënaar het beste jongetje van de klas wil zijn. Door puur uit principe al in 2016 een sluitende begroting te willen, komen onder meer de verenigingen op het eiland bedrogen uit. De VKGO blijft zich onverminderd verzetten tegen de bezuinigingen. 
Vitale Kernen Goeree-Overflakkee wilde tijdens de bezuinigingsacties van de gemeente vooral de kleinere verenigingen ontzien. Die krijgen de komende jaren volgens de plannen namelijk vele euro’s minder subsidie. De coalitie (SGP, CU, VVD en CDA) dacht daar echter anders over. Terwijl verenigingen juist alle steun kunnen gebruiken staan zij de komende jaren in de kou. VKGO blijft zich tot aan de uiteindelijke vaststelling van de subsidieverordening verzetten tegen de bezuinigingen op verenigingen: dé binders van een sociale en leefbare samenleving.

VKGO denkt overigens het benodigde subsidiegeld voor de verenigingen onder meer te kunnen vinden in het schrappen van het aantal collegeleden. Terwijl de komende jaren wél op gemeentepersoneel wordt bezuinigd, blijven burgemeester en wethouders volledig buiten schot.

Vooropgesteld dat ook Vitale Kernen Goeree-Overflakkee gaat voor een sluitende begroting, vindt ze het tempo waarmee dit nu gepaard gaat gewoonweg te snel. Door het indienen van moties en amendementen tijdens de Begrotingsraad heeft VKGO nog geprobeerd een aantal pijnpunten te verzachten. Dit omdat de leefbaarheid in de kernen door teveel bezuinigingen onder druk staat.

Lees de Algemene Beschouwingen van de VKGO