VKGO heeft aan het College van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld

VKGO heeft aan het College van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld over de volgende onderwerpen: Kosten energietransitie 2021/2022 en over de Kwaliteit oppervlaktewater.