VKGO komt van koude kermis thuis

KermisVitale kernen heeft zich weer actief geroerd in de raadsvergadering. Bij de mondelinge vragen vroeg raadslid Johan de Vos hoe het nu mogelijk was geweest dat de kermis in Oude Tonge plaats heeft gevonden op de parkeerplaats aan de handelskade terwijl het Kaaiplein, waarin fors is geïnvesteerd om te dienen als evenementen terrein, leeg stond. Uiteraard nam de parkeerdruk door deze keuze enorm toe. En dat juist in een vakantieperiode. Vitale kernen wilde graag weten hou het college tot een dergelijk vergunningverlening is gekomen. De burgemeester gaf aan dat de attracties te zwaar zijn om op het plein te staan. Dit zou leiden tot schade aan de bestrating. Daarnaast is er door de organisatie vergunning gevraagd om te mogen staan op het parkeerterrein en waren er geen redenen om de vergunning te weigeren. Overigens gaf de burgemeester aan dat er geen klachten binnen waren gekomen.

De genoemde reden bevreemde Vitale Kernen een beetje, de vorige kermis stond namelijk wel op het het kaaiplein. Maar wellicht heeft dit dan toen schade gegeven. Vitale kernen vind het in ieder geval jammer dat blijkt dat ietwat grotere evenementen dus blijkbaar niet kunnen op het fraai aangelegde Kaaiplein. En dat we daarin niet de enige zijn is wel gebleken uit de vele opmerkingen die bij onze partij zijn binnengekomen. Blijft u ons in ieder geval informeren als u iets opmerkt binnen uw kern, wij gaan er graag mee aan de slag.

Vanuit de provincie was een presentatie over het integrale ruimtelijke programma. Volgens de provincie mogen we in de komende jaren heel wat verwachten en zal er een impuls van honderden miljoenen deze kant op komen.  Met name een getijdecentrale zou een enorme investering op het eiland zijn.  Ook over de bereikbaarheid (N57 en N59) wordt nog immer gesproken.

In de beeldvormende fase lag een voorstel van een projectontwikkelaar die graag €110.000 korting wil op een project aan de haven van Middelharnis. Dit gezien de huidige economische situatie. Voor Vitale kernen gaat dit wel te ver. Ondernemersrisico wordt zo bij de burgers neergelegd. Anderzijds moet je wel wat, want de parel van de delta is allang geen parel, maar meer een puinhoop. Maar vooralsnog staat Vitale kernen niet te trappelen om dit voorstel te steunen. Zo waren er wel meer partijen, maar om er echt iets over te kunnen besluiten moest het naar de besluitvormende fase en aldus geschiede. En daar was men unaniem tegen het voorstel.

Verder werd er in de beeldvormende fase gesproken over het horecabeleid en bijbehorende verordening. Vitale kernen vroeg waarom de vrijheid die een aantal ondernemers nu hebben qua openingstijden beperkt zou moeten worden zolang er geen overlast is. Vitale kernen zou met een schone lei willen beginnen, waarbij de verantwoording in eerste instantie ligt bij de horecaondernemers. En pas als blijkt dat dat niet werkt aanvullende maatregelen of convenanten sluiten. De burgemeester gaf hierop aan dat het inderdaad wel maatwerk moet worden. Vooralsnog lijkt het erop dat de grootste consequenties gaan gelden vanaf 2014 voor de horecazaken op het voormalige Oostflakkee. Wij hebben de burgemeester gevraagd daarover in ieder geval goed te gaan communiceren.  De burgemeester heeft toegezegd een informatiebijeenkomst te zullen beleggen.

Ander interessant punt op de agenda was de lokale omroep. In de nieuwe gemeente is plaats voor 1 lokale omroep, terwijl er in feite 2 actief waren. Radio Goeree Overflakkee (voormalig Superstar) voor Oostflakkee, Middelharnis en Dirksland. En radio Goeree voor Goedereede. Deze twee stations hebben elkaar nog niet kunnen vinden en hebben allebei vergunning aangevraagd. Vitale Kernen is er niet van overtuigd dat het maximale is geprobeerd om beide partijen bij elkaar te brengen. Alleen al om tegemoet te komen aan alle betrokken vrijwilligers zouden wij graag een extra inspanning zien van wethouder de Jong. Daarom vroeg Vitale kernen het onderwerp nog niet te behandelen, maar uitstel te vragen bij het commissariaat van de media om zodoende tijd vrij te spelen om na te gaan of het mogelijk is beide omroepen in elkaar te schuiven om zo tot een sterke en interessante omroep voor onze gemeente te creëren. Daarvoor was bij de andere partijen weinig steun.
Uiteindelijk bleek de meerderheid het besluit het college te volgen en Slogo voor te dragen bij het commissariaat van de media als lokale omroep. Vitale kernen was de enige die tegen stemde omdat er te weinig oor is geweest voor de vrijwilligers.

Tot slot werd er een gemeentewapen gekozen wat heel snel vorm moet krijgen in een ambtsketting aangezien het koninklijk paar onze gemeente gaat bezoeken en de burgemeester dan graag fier met het nieuwe wapen op de borst wil lopen.