VKGO ongerust over toekomstvisie

GO noordrandAfgelopen donderdag 12 februari stelde de gemeenteraad de toekomstvisie vast. Met de toekomstvisie op zich is niks mis. Maar hoe gaan we er komen? Hoe wordt er invulling aan gegeven? VKGO is benieuwd en ook een beetje ongerust.
Op 30 mei 2013 is  voor de eerste keer binnen de raad gesproken over een toekomstvisie van onze gemeente. Met een metafoor is toen gevisualiseerd hoe het ‘vispotje’ van Goeree- Overflakkee zou kunnen gaan smaken. Een aantal Flakkeese ondernemers kreeg letterlijk lucht van de metafoor en ging, financieel bijgestaan door het college, met karren pee’en, aerpels en juun de brug over naar de Markthal in Rotterdam. Met roooie konen van verrukking stonden onze wethouders Tollenaar en Van der Vlugt op de foto met de Koningin tijdens de opening van de Flakkeese stand. Geen ondernemers op de foto, maar onze wethouders. Jammer, te enthousiast, niet goed nagedacht, foutje van 10.000 euro. En weer rooie konen bij Tollenaar en Van der Vlugt. Ging niet goed. Logisch er was nog geen toekomstvisie. College deed maar wat.

Nu is er wel een toekomstvisie, die kwam er niet zonder slag of stoot. VKGO vond dat er uit de 52 cm. bestaande stapel van visies de goede dingen moet worden gehaald, de krenten uit de pap. Freubel dit in elkaar en actualiseer dit. VKGO vond dat niet opnieuw naar de inwoners moest worden gegaan met wéér de vraag wat men er van vindt, hoe zij het zien.

Verdorie
Wij waren namelijk net daarvoor al met z’n allen –raad en college- de kernen afgegaan. ,,Nee,” zei het college, ,,we gaan het wel vragen hoor.” Uitnodigingen via krantenadvertenties, persberichten alles werd ingezet om Dorpstienden, Het Rondeel en de Grutterswei vol te krijgen. Je kon je ervoor aanmelden. Verdorie geen belangstelling! Hoe kan dat nou? Eén keer een mannetje of 40 in Het Rondeel. Waar zou dit nu mee te maken hebben?

Maar desondanks, er ligt nu toch een toekomstvisie. Een visie op hoofdlijnen. Een dynamische visie. Nu het uitvoeringsprogramma nog, daar zit dikwijls het probleem. Hoe gaat het college deze visie omzetten naar praktische zaken? Het college belooft over een half jaar een uitvoeringsprogramma gereed te hebben en deze aan te kunnen bieden aan de raad.

Het uitvoeringsprogramma is de zorg van VKGO. Het coalitieakkoord heeft VKGO ook ondertekend, want daar staat ook niets in wat nadelig is voor welke inwoner dan ook. Maar de uitvoering van het coalitieakkoord gaat veelal niet goed naar de mening van VKGO. Dit zien we hetzelfde gebeuren met deze visie. Met de toekomstvisie is niks mis mee. Maar hoe gaan we er komen, hoe wordt hier invulling aan gegeven? Wij zijn benieuwd en een beetje ongerust.