VKGO ontstemd

vvn vh logo 20Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) heeft 5 juni jl een motie ingediend met de strekking te onderzoeken naar de mogelijkheden om op Goeree-Overflakkee het Veilig Huis in te voeren. Deze motie werd niet ondersteund. Wel heeft de wethouder de toezegging gedaan de mogelijkheden te onderzoeken. Vervolgens kreeg de raad d.d  5 augustus 2014 een raadsbrief met een reactie van het college over het eventueel invoeren van het Veilig Huis. In deze raadsbrief staat te lezen dat in tegenstelling wat in de motie wordt aangegeven de scholen niet enthousiast zijn. VKGO heeft tijdens het indienen van de motie aangegeven dat alle middelbare scholen enthousiast zijn.

VKGO wordt in deze raadsbrief verweten dat wij tijdens het indienen van de motie verkeerde informatie zouden hebben verstrekt. Dat is nogal wat als je als politiekepartij dit verwijt krijgt van het college. Wij zijn dan ook ontstemd over deze aantijging. VKGO heeft wederom contact gezocht met alle betrokken scholen. Ze staan nog steeds achter de invoering van het Veilig Huis. In de raadsbrief staat dat er door de gemeente Goeree-Overflakkee, contact is gezocht met de scholen van het Voortgezet Onderwijs op Goeree-Overflakkee. De scholen zijn niet benaderd door de gemeente Goeree-Overflakkee, na de behandeling van de motie d.d 5 juni 2014. Vreemde gang van zaken. De betrokken wethouder gaat deze gang van zaken uitzoeken en komt hierop terug. We wachten de uitkomst af en zullen indien nodig hierop reageren.

HAP
VKGO heeft een mondelinge vraag gesteld in de afgelopen raadsvergadering en de bezorgdheid uitgesproken over de ontwikkelingen van de Huisartsenpost (HAP). Dit naar aanleiding van een ingezonden brief van een bewoner uit Ouddorp, die was geplaatst in het Eilanden-Nieuws d.d 26 augustus j.l. De bezorgdheid van VKGO werd gedeeld door B&W. Het wordt in diverse overleggen aangegeven die worden gevoerd door B&W. Misschien dat de HAP hierdoor extra aandacht krijgt. VKGO houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal reageren als dit noodzakelijk is.

Uitbreiding geurcontour
Wij zijn bezorgd over de uitbreiding van de geurconour. Deze moet worden verhoogd om het Greenpoint aan de Tonniseweg in Oude-Tonge mogelijk te maken. Het Greenpoint betreft de ontwikkeling van een waterstof/benzine station, restaurant en mogelijk een hotel. De varkensfokkerij van de familie Splinter is vlakbij deze locatie gelegen. Zij mogen nu op dit moment een stankhinder verspreiden die te veel is om het Greenpoint te vestigen. Door het verhogen van de geurcontour komt de varkensfokkerij niet in de problemen, volgens het college. Dat er een grote groep mensen bloot kan worden gesteld aan een geurnorm van 11 odour, vinden wij  onverantwoordelijk. Dat als gevolg van o.a. benzinedampen en uitlaatgassen de geurbelasting van de omliggende veehouderijen volledig zal maskeren is toch geen argument om de geurbelasting te verhogen. Wij moeten er niet aan denken dat er een mooi benzinestation/restaurant en eventueel een hotel wordt gevestigd en dat er straks geklaagd gaat worden over de stank. Misschien dat er wettelijk geen mogelijkheden zijn voor klagers, maar dat moeten we toch niet willen. VKGO is absoluut niet tegen de ontwikkeling van het Greenpoint. Maar dit moet dan wel op een verantwoorde manier gebeuren.