VKGO redt voorgevel Goede Ree

GoedeReeVitale Kernen Goeree-Overflakkee heeft afgelopen week een lans gebroken voor behoud van het historisch karakter van het eiland. Met succes werd onder meer de centrale entree van De Goede Ree van de sloophamer gered. Door het indienen van een motie slaagde de VKGO erin de karakteristieke voorgevel met trap van verzorgingstehuis De Goede Ree te behouden. Het ooit als rusthuis gebouwde De Goede Ree wordt gesloopt zodra de nieuwe locatie Nieuw Rijzenburg gereed is. Op 6 september 1951 werd de eerste steen gelegd van het ruim 60 jaar oude woon-zorgcomplex. De motie kreeg voldoende steun. PvdA en GOS stemden tegen.

erder uitte de VKGO haar ongenoegen tegen het besluit om in plaats van zes Zweedse woningen, er slechts twee te bewaren voor het nageslacht. De Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht heeft tegen het besluit van het college inmiddels bezwaar ingediend en is naar de rechter gegaan om het besluit aan te vechten.

› Uitgeschreven motie De Goede Ree