VKGO STEMT TEGEN BELEIDSPLAN ARBEIDSMIGRANTEN

In de raadsvergadering van 16 december 2021 stond wederom het punt huisvestiging arbeidsmigranten op de agenda.

Vooropgesteld vindt Vitale Kernen dat arbeidsmigranten een goede huisvesting moeten hebben op Goeree-Overflakkee.

Het beleidsplan geeft aan dat er ook een mogelijkheid is om locaties in te richten waar tussen de 150 en 200 arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest. Vitale Kernen is van mening dat grootschalige huisvesting onderling problemen gaat geven, ook bij de inwoners van onze gemeente in de directe omgeving van zo’n locatie. De voorkeur van Vitale Kernen is om alleen arbeidsmigranten te huisvesten op de erven van de agrariërs en eventueel langs de randen van de industrietreinen.

Alle andere politieke partijen hebben voor het beleidsplan gestemd, dus ook voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.